Εγγραφείτε εδώ Έχασα τον κωδικό μου
Καλάθι (0 Προϊόντα)

Καλάθι

  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
View cart
 

Προσφορές

Όροι χρήσης & Δήλωση απορρήτου για το site www.tea.gr

Καλώς ήλθατε στο www.tea.gr. Oι όροι είναι μια νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την επιχείρηση.. Πρέπει να δεχτείτε και να τηρήσετε τους όρους της συμφωνίας όπως παρουσιάζονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες μας.

Αλλαγές, προσθήκες, διαγραφές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Το tea.gr μπορεί κατά διαστήματα να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους όρους αυτής της συμφωνίας. Είναι ευθύνη σας να ελέγχετε αυτούς τους όρους για οποιεσδήποτε περαιτέρω αλλαγές . Η χρήση μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε με τη συμφωνία, πρέπει να σταματήσετε την χρήση των υπηρεσιών μας.

1. Όροι χρήσης
Οι αγορές που γίνονται μέσω του tea.gr υπόκεινται στις διατάξεις των γενικών όρων χρήσης. Εάν δεν έχετε διαβάσει ήδη τους γενικούς όρους χρήσης πρέπει να το κάνετε τώρα. Οι γενικοί όροι χρήσης ενσωματώθηκαν σε αυτή τη συμφωνία και αποτελούν μέρος της. Με τη δέσμευση των όρων αυτής της συμφωνίας, δεσμεύεστε επίσης με τους γενικούς όρους χρήσης.


2. Οι πληροφορίες σας
Συμφωνείτε να παρέχετε τις εξακριβωμένες, τρέχουσες, και πλήρεις πληροφορίες που απαιτούνται για να εγγραφείτε και σε άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών. Συμφωνείτε περαιτέρω να διατηρήσετε και να ενημερώσετε τα στοιχεία εγγραφής σας όπως απαιτείται για να τα κρατήσετε ακριβή και πλήρη. Μπορούμε κατά την κρίση μας να σας απαγορεύσουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε κάποιο μέρος των υπηρεσιών εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε είναι ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία εγγραφής που καταχωρήσατε για την παροχή των υπηρεσιών, που συμπεριλαμβάνει και τη διατήρηση και τη συλλογή των λογαριασμών. Η χρήση των στοιχείων εγγραφής σας υπόκειται στους όρους της Δήλωσης Τήρησης Απορρήτου.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών, μελών από το tea.gr
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το tea.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.tea.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας.


4. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την εγγραφή σας στο www.tea.gr, θα σας ζητηθούν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: όνομα, επώνυμο, νομός, πόλη, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α. Το tea.gr ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ' οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το www.tea.gr στους χρήστες του, ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών, επιλογή του περιεχομένου που προσφέρεται στους χρήστες, ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις, ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω του www.tea.gr, ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων, εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site.

Κατ' εξαίρεση tο tea.gr δύναται να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

- Με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
- Προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται το tea.gr και που είναι αναγκαία για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας ή την εκπλήρωση παραγγελίας από το tea.gr.
- Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, με απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του www.tea.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος συμφωνητικού καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος.

Σε κάθε περίπτωση το tea.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, δίχως προηγούμενη προειδοποίηση.


5. Λογαριασμός χρηστών και Ασφάλεια Υπηρεσιών.
Λογαριασμός και κωδικός πρόσβασης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης των υπηρεσιών, μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις αγορές και άλλες δραστηριότητες που γίνονται μέσω του λογαριασμού σας και συμφωνείτε να δηλώσετε αμέσως οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση του λογαριασμού σας από τον οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε απώλειες προκύψουν από την αναρμόδια ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.
Ασφάλεια. Καταλαβαίνετε ότι τα προϊόντα που αγοράζονται, όπως η μουσική, οι εικόνες, τα κείμενα, το λογισμικό και άλλα πατενταρισμένα προϊόντα, υπόκεινται στους κανόνες χρήσης που θεσπίζονται από το tea.gr και τους κατόχους των αδειών και των πνευματικών δικαιωμάτων των προϊόντων. Συμφωνείτε ότι η αγορά των προϊόντων σας αποτελεί συμφωνία για τη χρήση τέτοιων προϊόντων αποκλειστικά σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης και ότι οποιαδήποτε άλλη χρήση των προϊόντων μπορεί να εγείρει ποινικές ευθύνες. Το tea.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιηθούν οι κανόνες χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η συμμόρφωσή σας με τους κανόνες χρήσης μπορεί να ελεγχθεί και διατηρούμε το δικαίωμα να επιβληθούν οι κανόνες χρήσης με ή χωρίς ειδοποίησή σας.


6. Πολιτική αποδοχής παραγγελίας & Άλλοι περιορισμοί.
Όλες οι πωλήσεις είναι τελικές και όλες οι χρεώσεις από τις πωλήσεις δεν επιστρέφονται, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

7. Πολιτική αποστολής προϊόντων
Tα προϊόντα μας συσκευάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να τα παραλαμβάνετε σε άριστη κατάσταση.

8. Πολιτική ακύρωσης – επιστροφής παραγγελίας

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 7 ημερών από την παραλαβή με την προυπόθεση ότι η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί ή αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-3631472 για την επιστροφή των χρημάτων σας.9. Συμφωνία πληρωμής.
Συμφωνείτε να πληρώσετε για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε και το tea.gr εξουσιοδοτείται για να τιμολογήσει με την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής οποιαδήποτε προϊόντα που αγοράζονται, και για οποιαδήποτε πρόσθετα ποσά (συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε φόρων και πρόσθετων αμοιβών, όπως τυχόν προκύπτουν κατά περίπτωση) έχουν συσχετισθεί με τον Λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνοι για την έγκαιρη καταβολή όλων των ποσών και για την έγκυρη μέθοδο πληρωμής όλων των ποσών. Όλα τα ποσά θα τιμολογηθούν με τη μέθοδο πληρωμής που υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής. Εάν θέλετε να υποδείξετε μια διαφορετική μέθοδο πληρωμής ή εάν υπάρχει μια αλλαγή στα στοιχεία σας, πρέπει να τα αλλάξετε on-line

Ηλεκτρονικές υπογραφές και συμβάσεις. Η χρήση της υπηρεσίας περιλαμβάνει τη δυνατότητα να συμμετέχετε στις συμφωνίες ή/και να κάνετε αγορές ηλεκτρονικά. Αναγνωρίζετε ότι οι ηλεκτρονικές υποβολές στοιχείων σας αποτελούν τη συμφωνία και την πρόθεσή σας να δεσμεύεστε για την πληρωμή των αγορών. Η συμφωνία και η πρόθεσή σας που δεσμεύονται από τις ηλεκτρονικές υποβολές ισχύουν για όλες τις συναλλαγές που κάνετε με αυτήν την Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων ακύρωσης, τις πολιτικές, τις συμβάσεις και τις εφαρμογές.
Μέθοδοι πληρωμής. Το tea.gr δέχεται ως μορφή πληρωμής τις πιστωτικές κάρτες, το Paypal και την αντικαταβολή. Η πιστωτική κάρτα σας θα τιμολογηθεί προτού "σταλεί" το προϊόν.
Η αγορά από το tea.gr θα περιλαμβάνει οποιοδήποτε εφαρμόσιμο φόρο και σε φορολογικό ποσοστό επί των πωλήσεων όπως αυτό ισχύει κατά την διάρκεια της αγοράς.
Το tea.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές των προϊόντων που προσφέρονται, οποιαδήποτε στιγμή.


10. Λήξη.
Το tea.gr , διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να τροποποιήσει, να αναστείλει, ή να διακόψει την λειτουργία του οποιαδήποτε στιγμή και με οποιοδήποτε τρόπο, γενικά ή εν μέρει, με ή χωρίς ειδοποίηση, και χωρίς ευθύνη απέναντί σας, περιλαμβανομένου χωρίς περιορισμό όσον αφορά στα προϊόντα, το περιεχόμενο ή άλλα υλικά που αποτελούν μέρος της Υπηρεσίας.
Το tea.gr δεν θα είναι υπεύθυνο για την αφαίρεση ή θέση εκτός λειτουργίας της πρόσβασης σε οποιαδήποτε προϊόντα, το περιεχόμενο ή άλλα υλικά στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Το tea.gr επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα,κατά την κρίση του, να τερματίσει τη συμφωνία ή/και τη χρήση σας της υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε μέρους της) οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, και για οποιοδήποτε ή κανένα λόγο. Ειδικότερα, εάν αποτύχετε , κατά την κρίση μας, να συμμορφωθείτε με οποιεσδήποτε από τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αποτυχίας πληρωμής των εκκρεμοτήτων, αποτυχία να ορίσετε πιστωτική κάρτα ή ακριβή και ολοκληρωμένα στοιχεία, αποτυχία για την ασφάλεια πληροφορίας λογαριασμού, ή παραβίαση των κανόνων χρήσης, διατηρούμε το δικαίωμα χωρίς προειδοποίηση να τερματίσουμε αυτήν την συμφωνία ή/και τον λογαριασμό.

 

 


11. Επιβολή Όρων της υπηρεσίας.
Το tea.gr διατηρεί το δικαίωμα λαμβάνει μέτρα που θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητα και κατάλληλα για να επιβάλει και να ελέγξει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος αυτής της. Συμφωνείτε ότι το tea.gr έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη, να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες στοιχείων και λογαριασμού εγγραφής σας στις Αρχές, στους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους και σε έναν τρίτο, αν θεωρεί ότι είναι εύλογα απαραίτητο ή κατάλληλο να επιβάλει και να ελέγξει τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε μέρος αυτής της συμφωνίας.

1
2. Αποποίηση ευθύνης για υλικά τρίτων ή άλλων Web sites.
Συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσω των υπηρεσιών μπορούν να περιλάβουν προϊόντα από τρίτους. Επιπλέον, οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσεις σε ορισμένα web site τρίτων. Αναγνωρίζετε και δέχεστε ότι το tea.gr δεν είναι αρμόδιο για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας οποιωνδήποτε προϊόντων τρίτων ή web sites. Το tea.gr δεν εγγυάται ούτε υιοθετεί ούτε ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε προϊόντα τρίτων ή web sites ή για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Οι συνδέσεις με άλλα web sites παρέχονται απλώς ως ευκολία προς σας. Εάν αποφασίσετε να συνδεθείτε με τέτοιου είδους web site τρίτων, έχετε εξ’ολοκλήρου την ευθύνη.

Copyright 2011 Mlesna Hellas. All rights reserved. Terms